تبلیغات
sonicy words - نمی تونم به قلبم اعتماد کنم3
نمی تونم به قلبم اعتماد کنم3
خوب می دونی کجا بری دیگه ؟
kd4r__n_e_o_n_amy_rose_by_miatriss-d4hh1xj.jpg
 
[http://www.aparat.com/v/4JlxA] از زبون تیانا حال :

از خاطاتم اومدم بیرون.... خب همه چی تموم شده 

 تلفونم زنگ خورد با دیدن عکس مخاطبم  اخمام رفت تو هم 

 
e56t_base_91_by_sparbases-d55ei8g.png.jpg


قطش کردم ..

به بیرون خیره شدم دوباره زنگ زد ....دوباره ....دوباره دوباره ....

با عصبانتیت برداشتمش و داد زدم : بگو چی می خوای .

_ قول می دم حرف نزنم فقط بزار صدای نفس هاتو بشنوم ....

اشکام آروم  میومد .....

_ سم ...
_ ششششش دونه برف من توروخدا گریه نکن خواهش می کنم باشه ؟

_ سم .....د....ددل

لبهام تکون می خورد ولی صدام در نمیومد .
.
_ وانیا تو رو خدا بیا پی وی کارت دارم ... بزار داستانو برات بگم 

گفتم : بلاکت کردم ...از تو همه چیز ...کاش از زندگیمم بلاک می شدی ...یکبار دیگه تماس

 بگیری به مدیر گزارش می دم ...

_ اما ....
_ ششش دیگه خفه شو ! همه ی حرفاتو اونروز زدی ....دیگه خفه شو !

گوشیرو قطع کردم ... باطریشو در آوردم و پرتش کردم اونور ...

لیلی اومد تو اتاق : چیه باز بهت زنگ زد عاشق پیشه !

_ لیلی تو دیگه شروع نکن !

_ واقعا هنوز گوشه ی دلت یه جایی داره ! ( پوزخخند ) نچ نچ نچ پسر مردم ! عشق مزخرف ترین

 چیزیه که تا حالا دیدم هه !

راست می گفت ! وللش خودمونو عشقه بابا .

_ می دونیس لیلی خیلی حسودیم می شه وقتی می بینم بقیه دارن با دوست پسراشون لاو

 می ترکونن ! ما تنها چیزی که تاحالا ترکوندیم از این حباب پلاستیکیا بود !
برو بگیر بخواب بابا فهمیدیم کوه کندی 

شونه هاشو انداخت بالا و رفت رو تختش خوابید .

با خودم گفتم بیکاری بریم نت ببینیم دنیا دست کیه !

همونجوری که می گشتم جشم خورد به یه تبلیغ : هک رایگان تلگرام 100 % تضمینی 

و لبخند خبیسی رو چهرم نشت نفسو حبس کردم و لینک مخاطباشو خوندم :

 سونیک خره ! 

عن ؟

ویلی باحاله !

تیلز جوجه 

استاد 

بزرگوار ( خانم مدیر )

عوضی ( لیزا ) 

تمام زندگیم وانیا !


جانم ؟ 0_o


عخیییییییییی من زندگی ؟ شاید .... واقعا دوشم داله ! 

نه ... اون بهت خیانت کرد .... وانیا دیگه خر نشو ! خب بریم پی اماشم بخونیم ( کرمه دیگه 
کرممممممممممممم)

 سونیک خره !

سم : اسکول جواب تلفونمو نمی ده \

سونیک : کی ؟ 0_o

_ دیوونه وانیا دیگه !

_ واکیا ؟
_ سونیک خنگول وانیاااااااااا

_ آهان ؟ باشه بابا .. خب دوباره بزنگ 

_ می گم هرچی زنگ می زنم  ج نمی ده .....صبر کن داد _ سونیک یه زنگ بزن می خوام باهات بحرفم 

_ اوسکول پول شارژ نداری به من چه !

_ سونیک توروخدا فوریه !

_ باشه ....._ سونیک .... اگه من بمیرم شاید گریه اون گریه کنه ...اما اگه اون گریه کنه من می میرم ...

_ سم .... خاک تو سرت ...می دونی چقدر برام عزیزم ... دیوونه به خاطر چی این بلاهارو سر

 خودت می یاری الکل کاری رو درست نمی کنه سیگارم همینطور ....سم سیگار ؟


یه هو یه پیام اومد برام تو تلگرام .

سم ؟
_ وانیا رفتم دکتر گفت دوات یا icu یا i see you !
 
_ براش دادم : بشین تا i see you !  بدبخت ! خاک تو سر من که یه روزی عاشق همچین ...............

_ ..........................................

15 تا نظر تا ببینیم جوابمو چی داد ! 

[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 01:43 ب.ظ ] [ vania woter ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب