تبلیغات
sonicy words - pets


d3gx_det.png


نام : ونسا
صاحب : وانیا 
لقب : ونی 
اخلاق : خیلی آرام و متین ، جوریه که انگار احساس آدمو درک می کنه 
نکته : ونسا تنها گربه ای یه که می تونه حرف و بزنه البته که حرفاشو فقط وانیا متوجه می شه !


5fa5_female_chao_base_by_knuckles119-d3ypzzf.png


نام : نیلی 
صاحب وانیا 
لقب : بیشتر وقتا همون نیلی صداش می کنن 
اخلاق : شیطون و بلا : مهربون و دلسوز ، یکمی دروغگو 

azv_fhj.png


نام : اسپارک 
صاحب ": ویلیام 
لقب : نداره 
اخلاق : با وفا ، کمی شیطون ولی با وقار 

8xw1_rth.png


نام : لوسیفر

صاحب : نداره

لقب : لویی 

نکته : اونم مثل ونسا می تونه حرف بزنه ولی با وانیا 


4frb_fy.png


نام : روزتا 
صاحب : ملکه هارت
لقب : روز 
اخلاق : کفتره والا اخلاق خاصی نداره 
نکته : اون نامه بر سرزمین های دیگست که توی داستان ماجراشو می خونید !
آخرین مطالب